Kust läheb Euroopa Liidu piir?

Eesti on tänaseks juba üle kahe ja poole aasta Euroopa Liitu kuulunud, ent jääb küsimus: Millised riigid kuuluvad Liitu ja millised lihtsalt Euroopasse?
 

Minu nimi on Urmo ja ma elan Prantsusmaal Lyonis. Olen 23-aastane ja lõpetasin möödunud suvel Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse bakalaureuseõppe. Lyoni jõudsin tänu oma tüdruksõbrale Merilile, kes alustas pärast prantsuse keskhariduse omandamist õpinguid siinses ülikoolis. Kuna pärast ülikooli lõpetamist polnud enam miskit Eestis kinni hoidmas ja tekkis võimalus teostada vana soov elada vahelduseks kusagil mujal, saigi siia kolitud. Eesmärgiks Prantsusmaal on kõigepealt paar aastat tööd teha ja prantsuse keelt parandada ning seejärel sooviksin jätkata oma kõrgharidusteed mõne siinse ülikooli magistriõppes. Olen Lyonis nüüdseks elanud rohkem kui kolm kuud ja tegevusalaks on aktiivne tööotsimine.

Esimesena tahaksin kirjutada Prantsusmaale kolimise / siin elu alustamise protsessist. Kuigi ametlikult välja kuulutatud teemad on veidi erinevad, leian, et minu kogemus iseloomustab siiski üsna hästi Prantsusmaa (ja võibolla ka mitmete teiste vanade liikmesriikide?) immigratsioonipoliitikat, sest vaatamata väikestele erinevustele on reeglid elukohamaa muutmiseks üsna sarnased Euroopa Liidust väljajäävate riikide kodanikele kehtivatega. Arvestades Prantsusmaa kehtivat immigratsioonipoliitikat, veaksin mina Euroopa Liidu välispiiri küll kusagile mujale kui seda teevad poliitikud. (Märkusena olgu ära mainitud, et räägin oma regiooni, Rhone-Alpes’i, kogemusest. Teistes regioonides võivad asjad veidi teisiti käia.)

Prantsusmaale tulek on muidugi lihtne, kui taskus Eesti ID-kaart või pass. Hääleta, lenda, sõida, sõua, kuidas parasjagu soovi on. Prantsusmaal on lubatud niisama (niiöelda turistina) olla kolm kuud. Pärast seda peab hankima elamisloa, kui tegemist pole just üliõpilasega. Muidugi, kauemaks jäämist ei takista ka miski, sest piiril ju kirja ei panda, millal ja kust saabusid.

Ja umbes siin lõppevadki erinevused väljastpoolt EL-i ja uuest EL-i liikmesmaast (välja arvatud Maltalt ja Küproselt) tulnud inimeste vahel. Paljude riikide (maailma mastaabis rääkides) kodanikel on vaja EL-i sisenemiseks viisat, kuid ülejäänud asjaajamine pole kuigi erinev sellest, millega puutub kokku uue liikmesriigi kodanik.

Seega, kui tegemist pole üliõpilasega, on ilmelt tegemist inimesega, kes soovib tööd teha. EURES Eesti leheküljel on kirjutatud, et tööotsija ei oma ise ligipääsu Prantsuse tööturule, mistõttu välisriigi kodaniku sissetoomise tööjõuna saab algatada ainult tööandja. See pole siiski täielikult tõsi.

Tegelikult saab tööotsija iseseisvalt Prantsusmaale tulla ja endale tööd otsida küll. Probleemid algavad alles siis, kui töö on leitud. Nimelt on töötamiseks tarvis elamis- ja tööluba. Nende saamiseks peab tööotsija esitama kohalikku Prefecture’i (seda võiks käsitleda kui regiooni siseministeeriumi) tööandja lubaduse inimene tööle võtta. Sellega saab tööotsija endale kohtumise kõigi paberite esitamiseks ning töölepingu ja riigilõivu tasumisega nõustumise ankeedid, mille peab täitma tööandja.

Kohtumise saab aga alles rohkem kui kuu pärast vastava soovi avaldamist. Mind lohutati Prefecture’is, et varem oli see aeg neli kuud! Kohtumisele minnes peavad kaasas olema eelpoolnimetatud dokumendid, lisaks pass, sünni- või abielutunnistuse tõlge, elukoha omamist kinnitav tõend (üüri-, gaasi- või elektriarve ja volitus, kui see pole oma nimele) ja pildid. Kui kõik on korras, pannakse toimik kokku ja saadetakse edasi tööhõiveametisse, kes otsustab, kas soovijale väljastatakse tööluba (millega kaasneb ka elamisluba) või mitte. Piiranguid on nii palju leevendatud, et paljudes valdkondades ei pea tööandja enam tõestama, et Prantsusmaalt sobivat tööjõudu ei leitud, kuid tööhõiveamet langetab otsuse siiski iga konkreetse taotluse puhul, arvestades ettevõtte tegevusvaldkonda, suurust ja tööotsija kvalifitseeritust. Sellega võib aega minna kuni kaks kuud, kuid tööandja utsitamisel saab tõenäolisemalt ka kiiremini. Pärast positiivset vastust väljastatakse elamis- ja tööluba ning isikul on kõik võrdsed õigused Prantsuse kodanikega. Kui tööleping (ning seega ka töö- ja elamisluba) on pikemaks perioodiks kui aasta, pole see enam töökohaga seotud ja viimase vahetamiseks tuleb käia ainult tööhõiveametis (seal võtab kohtumise saamine aega sõltuvalt hooajast, sügisel läks selleks kaks nädalat, ülejäänud protsessi pikkus on mulle teadmata). Selline on siis kolimise formaalne külg.

Sisuliselt tähendab see aga seda, et tööjõu vaba liikumist (vähemalt uutest liikmesmaadest peale Malta ja Küprose) peaaegu pole. Mina olen siin küll korduvalt teoreetiliselt tööd leidnud, kuid tööandjat, kes on valmis nii kaua ootama, pole veel kohanud. Tihti soovitakse sõlmida proovilepingut näiteks kuuks, kuid liigse keerukuse ja ajakulu tõttu pole keegi huvitatud. Vähemalt ühe tööandja reaktsioonist protsessi tutvustusele võis välja lugeda ka soovimatust riigilõivu tasuda. Kui brutopalk on alla 1525 euro kuus, on riigilõivuks 893 eurot (siine minimaalne brutopalk on 1237 eurot) ja üle 1525-eurose kuupalga puhul on riigilõivuks 1612 eurot. Nimetan seda lihtsuse huvides riigilõivuks, kuigi tegelikult koosneb see kahest osast, millest ühe, palga suurusest sõltumatu osa, võiks tõlkida riigilõivuks, kuid teine oleks tõlkes „panus” („contribution” nii prantsuse kui inglise keeles, vasteid on mitmeid). Selle maksu eesmärgiks väidetakse olevat „võõrtööjõu kontrollimine”.

Ankeet ise on omamoodi vaatamisväärsus, kuna ühel poolel on suurte tähtedega ära seletatud, milleks nimetatud maksu tarvis on. Kuid mulle tundub selle teksti sõnumiks hoopis etteheitev ja hirmutav küsimus tööandjale: „Miks te soovite võõrtööjõudu sisse tuua?”

Kui kõigele sellele lisada, et Prantsusmaal korteri üürimiseks on vaja garantiid Prantsuse kodanikult, kes teenib kolm kuni viis korda rohkem üüri summast (teoreetiliselt peaks ka Eesti garant võimalik olema, kuigi praktikas see ei toimiks) ja tööotsimiseks hädavajaliku telefoni saamiseks peab olema elukohatõend, siis – iseseisvalt Prantsusmaale elama ja töötama tulla on peaaegu võimatu.Ma ei oska öelda, kas sellise süsteemi põhjuseks on lihtsalt Prantsuse kurikuulus bürokraatiamasin või soov kaitsta oma tööjõuturgu, aga vähemalt minu jaoks nihutab see Euroopa Liidu sisulise piiri sellisesse kohta, et näiteks Eesti jääb sellest liidust selgelt välja.

Samas huvitab mind väga, kuidas käib asjaajamine vastupidises olukorras – kui mõne EL-i liikmesriigi kodanik soovib Eestisse kolida? Kes asjaga kursis, on oodatud kommentaariumis informatsiooni jagama.

Oma järgmises postituses tahaksin käsitleda immigratsiooniteemat Prantsusmaal veidi laiemas ja vähem tehnilisemas kontekstis – milline on poliitiline suund immigratsiooni suhtes, mis võiksid olla selle põhjused ja kuidas suhtuvad inimesed ise teemasse. 

63 Responses to “Kust läheb Euroopa Liidu piir?”


 1. 1 Mari-Leen 1.12 2006, 21:57

  Nagu ma aru saan, siis saad Sa töö-elamisluba taodelda ainult siis, kui Sul on olemas töökoht, mis oleks nõus ootama?!

  Aga kui Sa oled juba üle kolme kuu seal olnud, siis kas Sa ei peaks juba seda elamis-tööluba ajama? Sellessuhtes, et mina Saksamaal pidin ennast siia registreerima alguses, et ma üldse üle kolme kuu olla tahan. Kuigi jah, ega seda keegi kontrolli.

  Mina, kui Saksamaale tulin, ajasin kohe selle töö-elamisloa asja korda, juhuks kui.. Võimalik, et mul oli natuke kergem, kuna olen sakslasega abielus, aga ma ei usu, sest üldiselt peaks ju süsteem sama olema, EL kõik.

  Aga edu igastahes!

 2. 2 Eppppp 2.12 2006, 1:09

  Minule tuletab selle teksti lugemine meelde, kuidas ma koos kahe sõbraga üritasin Inglismaal saada tööluba. See oli peaga vastu seina jooksmine, väga keeruline, loobusin.
  AGA – AGA. see oli enne Euroopa Liidu laienemist.
  Nüüd, kui liit on ametlikult laienenud… Urmo küsimus on täiesti õigustatud, et kas siis ikkagi on laienenud? Kus on tööjõu vaba ringlus?
  Eks see on muidugi ammu teada, et vanad liikmesriigid kartsid kogu aeg laienemist ja idast voolavat uut tööjõudu ja sellepärast see nii keeruliseks ongi tehtud.

 3. 3 Mari-Leen 2.12 2006, 1:39

  Tegelikult ma ei usu, et ei mul ega Urmol oleks raskem tööd saada, kui sakslasel või prantslasel, kui keel oleks 5+ ja haridust kah alal, kuhu tööle tahame.
  On lihtsalt sada formaalsust enne seda vaja korda ajada, aga see teeb asjad hiljem (pikemaks ajaks) lihtsamaks.
  Ma sain hetkel elamis/tööloa kolmeks aastaks ja öeldi kohe, et on võimalus, et järgmine kord saan kas viieks või kümneks, kuid suure tõenöosusega kogu eluks, kui ma just panka ei röövi või kedagi maha ei löö.

 4. 4 Urmo Jaaska 2.12 2006, 12:19

  Tegelikult ma olengi seda asja juba ajanud ja kõik pabereid peale töölepingu ja riigilõivu tasumist nõudva ankeedi on sisse antud. Kuigi, see sai võimalikuks ainult tänu ühe tööandja teadmatusele, kes kirjutas mulle lubaduse mind tööle võtta, millega mulle see kohtumise aeg üldse anti. Muidu ei ole võimalik mingeid pabereid ajada, kui töökohta olemas pole. Sellist varianti nagu “tulen siia [Prantsusmaale], võtan selle kohtumise aja ja otsin vahepealsel ajal töökohta” tegelikult ei ole. Vahepeal oli nende ankeetidega väike probleem (üks tööandja sikerdas täis) ja käisin uusi küsimas – ka neid ei saanud ilma eelpool nimetatud lubaduseta.

  Teisest küljest on Sul muidugi õigus, Mari-Leen – kui keel oleks laitmatu ja, näiteks, inseneridiplom taskus, siis poleks ilmselt mingit probleemi. Ettevõtjad paluksid, et neile tööle läheks ja oleksid valmis ka pool aastat ootama.

  Mina tahan oma looga ehk just öelda, et Euroopa Liidus (julgen üldistada) on vähe inimlikkust. Prantslased rõhuvad igal pool võrdsetele võimalustele, aga riigist kaugemale see ei lähe. Ma ei ole siin selleks, et nende tervishoiu- või sotsiaaltoetuste süsteemi kurnata – tahan lihtsalt tööd teha, makse maksta ja elada lähedase inimega nagu teised (prantslased).

 5. 5 Mari 2.12 2006, 16:03

  Kipun arvama, et loll saab kirikus ka peksa. Vabandan väljendi pärast, kui ka Itaalias on seadused vägagi segased ning tehtud selleks kõik, et sul kui immigrandil oleks raske. Kuid tuleb oma õigusi teada ning neid kõva häälega kaitsta. Prnatsleased on kindlasti snobimad, kuid kaldun arvama, et ka seal kui ikka häält tõsta saab asjad liikuma..
  Sarnane “nokk kinni saba lahti, saba lahti nokk kinni” on ka Itaalias, kuid mitte EL kodanikele. Uutele EL kodanikele on seadus muutunud juunis, kui meid tehti võrdeks vanade Euroopalastega. Kuid tihti kohalikus politseijaoskonnas ( ma tõesti ei tea, kuidas questura eesti keeles oleks) ei teata seadusi, ning koheldakse sind halvasti. Sellistel puhkudel tihti aitab hea keeleoskus või sõber/tuttav advokaat, kes teeb teene ning tuleb kasvõi üks kord sinuga kaasa.

 6. 6 maretw 3.12 2006, 10:38

  Esiteks uute liikmete suhtes ei olegi tööjõu vaba liikumist veel paljudes “vanades” EU riikides. Liitumislepingutes on need üleminekuajad kirjas kah. Osades üelminekuperioodi rakendatavates riikides on ka nn eelistatud ametite nimekirjad, kuhu tööle pürgijaid käsitletakse kiirendatud meetodil. Nagu torujürid, medõed ja juuksurid :) Aga kindlasti ei saa rääkida EU25 täielisest toimimisest kuulsa 3 vaala mõttes.
  Teiseks näiteks Belgias on oluline vahe, kas inimene on lihtsalt võõramaalane või “vana” EU kodaniku kaasa. Viimane on pea samades õigustes kui kodanik ise. Tööle saamiseks tuleb lihtsalt töökoht leida ja neile oma andmed tedatavaks teha. Seejärel kokkulepitud ajal tööle laekuda. Samas näiteks Eesti välismaalaste seadus ei anna kolmandate riikide kodanikest kaasadele tööluba sugugi automaatselt. Nii, et kõik sõltub.

 7. 7 Urmo Jaaska 3.12 2006, 13:08

  Nõustun, et loll saab kirikuski peksa, aga samas leian ka, et ükskõik kui kõva hääle tegemine ei muuda kehtivaid seadusid (kui pole just tegemist massidega tänavatel). Nagu ma kirjeldasin, on kogu protseduur selgelt reglementeeritud ja inimesel endal on üsna vähe teha selle muutmiseks, ükskõik kui hästi keelt osata / seadusi tunda. Prantsusmaal lihtsalt pole uute EL liikmesriikide kodanikud pärismaistega võrdsed.

 8. 8 liisap 6.12 2006, 14:29

  Eesti Euroopa Liidu kodaniku seadus sätestab minu arusaamist mööda, et kuni kolm kuud võib liikmesriigi kodanik siin töötada ilma igasuguse bürokraatiata, edasiseks on vaja ennast registreerida. See registreerimine on sisuliselt nagu sissekirjutamine (selle vahega, et Eesti kodanik võib olla registreeritud omavalitsusüksuse täpsusega, ELi kodanik peab andma aadressi ning tõestama oma õigust residentsusele sellel elukohal) ning selle käigus tehakse isikukood. See ongi piisav siin töötamiseks ja selle alusel saab juba ID kaarti taotleda, kohalike omavalitsuste valimistel osaleda jne.

 9. 9 Alma 26.02 2007, 17:17

  Olles elanud paar-kolm aastat Prantsusmaal jäävad mulle endiselt kohalikud seadused segaseks. Prefektuuris öeldakse, et mingit à la vahepealset elamisluba pole anda, kôik dokumendid saab sisse anda, elamis- ja tööluba saab taodelda hetkest, mil tööandja leitud. Et muidu EL kodanikel elamisluba vaja pole.
  Samas nagu Urmo ütles, on ikka vaja elamisluba küsida (end registreerida), kui viibid riigis rohkem kui 3 kuud.
  Saa siis aru…

  P.S. Tegelen antud hetkel samuti töö otsimisega, keeruline on…

 10. 10 http://bing.com 15.02 2013, 16:00

  It appears u really know quite a lot pertaining to this particular topic and it
  demonstrates through this particular article, termed “Kust läheb Euroopa Liidu piir?
  Euroopa. Inimeste silme läbi”. Many thanks -Amelia

 11. 11 Jayme 22.02 2013, 16:24

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning
  to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S My apologies
  for getting off-topic but I had to ask!

 12. 12 Monte 20.03 2013, 18:12

  Very soon this web page will be famous among all blogging viewers, due to it’s nice posts

 13. 13 hottest gift Ideas 25.03 2013, 3:15

  Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos.
  I would like to look extra posts like this .

 14. 14 unik 29.03 2013, 20:13

  Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 15. 15 online casino 10.04 2013, 5:52

  What’s up, its nice post concerning media print, we all understand media is a impressive source of data.

 16. 16 www.22833733.com 24.05 2013, 6:03

  Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with approximately all vital infos.
  I would like to see extra posts like this .

 17. 17 Nannette 31.05 2013, 22:12

  But in the last few years, IPTV has dwarfed the grade of DVD and Cable TV.

  With this much controversy clinging on its name, it should come as not surprising that
  several in the world’s law enforcement officials authorities are already looking for ways to shut it down for good. Body Language is nonverbal, usually unconscious, communication with the use of postures, gestures, and facial expressions.

 18. 18 Buy ADIPEX 23.06 2013, 9:04

  Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back at some point. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice evening!

 19. 19 geneva transfers 5.07 2013, 18:28

  If you lose weight Body just make sure you set aside a specific
  time to eat your meals. That is why it is best for those
  women who have to give it more time before things get better.
  You see, it’s just different presentations of processed fake meats such as Harvest Burgers and Morningstar Breakfast patties.

 20. 20 Everett 7.07 2013, 2:22

  It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this time.

 21. 21 CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH 16.07 2013, 9:24

  Hi there to all, as I am in fact eager of reading this webpage’s post to be updated daily. It includes fastidious information.

 22. 22 voyance en direct 16.07 2013, 23:54

  Hiya very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your
  web site and take the feeds additionally? I am satisfied to seek out numerous helpful information right here
  within the put up, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 23. 23 Piece Maker Company 17.07 2013, 19:45

  Piece of writing writing is also a excitement, if you be
  familiar with after that you can write otherwise it is complex
  to write.

 24. 24 homepage 17.07 2013, 23:15

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly
  helpful & it helped me out much. I am hoping to provide something again and aid others like you aided me.

 25. 25 tapczany 18.07 2013, 21:29

  Hello there! I just would like to offer you a huge thumbs
  up for the great info you have here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 26. 26 Josefa 22.07 2013, 0:45

  Highly energetic post, I liked that a lot. Will there be
  a part 2?

 27. 27 Giuseppe 6.08 2013, 6:30

  Appreciating the time and effort you put into your blog and
  detailed information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of
  date rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 28. 28 www.amazon.com 6.08 2013, 7:48

  I enjoy what you guys are up too. Such clever work and
  exposure! Keep up the superb works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 29. 29 spinal cord injury 3.10 2013, 11:20

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to
  design my own blog and would like to know where u got this from.
  thank you

 30. 30 parallels desktop 8 crack for MAC 17.10 2013, 12:25

  Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 31. 31 Licence 27.11 2013, 17:07

  Microsoft Office is an company room intended for house with thing.
  You can compose lyrics in it, generate spreadsheets,
  make demonstrations. It is the main computer deal
  Microsoft. Programs these kinds of seeing that Word, Excel,
  Publisher, in addition to PowerPoint employs 1000000 persons worldwide.
  Cool associated with application, quickness as well as to be able to produce remote control report
  discussing include the biggest leads associated with that software.
  Microsoft generates software as 1997. With regard to 15 times
  he’s got polished a lot of depths in which boost
  the task regarding not really one business or maybe convention.

 32. 32 how to lose 15 pounds in a month 29.11 2013, 14:39

  This piece of writing is actually a nice one it helps new net people, who are wishing for blogging.

 33. 33 jewellery necklaces 15.12 2013, 7:24

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 34. 34 world of tanks cheats 28.12 2013, 17:43

  That’s one timer to wind up, and one timer for cool
  down, and no queue. #links# I really do believe that the better
  your car is, the easier the pursuits get. Holy Fire is the most dangerous of her abilities and needs to be removed as quickly as
  possible. I believe this is tied to the free-to-play model very closely.
  At this point, the minor and major circuits
  are to have been completed.

  In this guide, I will show you how to move your decorations
  and fish to another tank in Fish – Ville. e Replacing the next
  thunderstorm (Fog, Rainwater, and many others. Failure to make a correction for fear that our Global Corporate Conglomerates might be nationalized or attacked by a dishonest nation is
  ridiculous, as they either will or won’t either way, either now
  or later, or prior to a war. s only hope lay in keeping him talking, distract him into making a
  mistake. He pulls into the parking lot on a boss chopper,comes to a screeching halt, then drunkenly falls off his hog.

  Now the benchmark for accomplishment is measured in huge number.

  All of this should not come as any surprise to those in the know.

  This includes helicopters, tanks and heavily armed soldiers.
  Boss finds Toaf missing, but at first he thinks nothing of
  it. A hack isn’t just hidden to people in game, but additionally for the World of – Tanks
  game, since it does not have any cheat detection whatsoever, and therefore is unable to easily find hacks.

  It is possible to be the charming tank, healer or DPSer everyone wants within their group.
  There were trophies, pets, mounts, new emotes, and so on.
  Her brain comes with single-bit error detection and half-assed error correction.
  Some of the advantages of the hydromulcher is speed.
  If that isn’t enough the full world of tanks cheats codes (please
  click the next site) Warcraft Cataclysm walkthrough is issued in the members place.

  You also can change tank skin by custom Tank Skins. Several Tap
  Fish cheats, tricks, codes and hints can help you win the Tap Fish game and expand your aquarium collection
  with new fish breeds. The Attumen tank will ideally spam
  Disarm and Enchantment Reflection on Attumen at lower his DPS yet reflect the curse Attumen casts.

  But older wiser heads well knew that there had been a long
  history ofrock concerts gone wrong in storied Madport.
  All you have to do is DUNKBOZO DUNK BOZO DUNK BOZO.

  This fish can equally grow in both freshwater
  and saltwater fish tanks, and come in very attractive colours.
  Perhaps I’m just setting the bar too high by comparing this
  game’s character classes to Anarchy Online, which gave almost every race the option of choosing any class.

  You can play in the map of you own map list by
  you already unlock tanks, then you can unlock all achievements.
  Would he see a sudden flash of light in the inky darkness.
  Allen Payne plays Joey, the good and hard-working man, that
  many women unfortunately believe does not exist, who wants nothing more
  than to marry Koren (Jill Marie Jones of “Girlfriends”) and cater to her every need, till death does them part.

 35. 35 Twana 6.01 2014, 18:31

  hello!,I like your writing so so much! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?
  I require an expert in this area to solve my problem.

  May be that’s you! Having a look forward to see you.

 36. 36 Arbonne Consultant 18.01 2014, 8:14

  This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 37. 37 Juanes 13.02 2014, 1:48

  Es difіcil leer textos coherentemente reԀactaԁos, asi que debo felicitaгte.Siguan aѕ!

 38. 38 dating relationship 26.02 2014, 16:08

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re
  using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 39. 39 JustLivingBetter 1.04 2014, 11:55

  Hey! I know this is kinda off topic bbut I was wonderting which blog
  platform arre you using for this site? I’m gerting fed up of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if yoou couldd point me in the direction of a good platform.

 40. 40 amazon 15.04 2014, 10:00

  Wow, this post is fastidious, my younger sister is
  analyzing these things, thus I am going to let know her.

 41. 41 games hacks 23.04 2014, 0:32

  A person essentially lend a hand to make critically articles
  I’d state. That is the first time I frequented your web page and so far?

  I surprised with the research you made to create this actual put up amazing.
  Fantastic job!

 42. 42 sources tell me 7.05 2014, 11:46

  I must thank you for the efforts you have put in penning
  this site. I really hope to check out the same high-grade content by you later on as well.

  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get
  my own site now ;)

 43. 43 Wechat Speed Cheat 4.06 2014, 11:48

  Same such as the Whats – App for PC the We – Chat for PC allows users
  to make their own friends group. You can know about
  specific details connected to a attorney. Once you register your credit or debit card, all you have to
  do is click the app you want to buy and the download will
  start right away.

 44. 44 laenud 11.06 2014, 17:56

  Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge
  so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 45. 45 https://www.facebook.com/pages/Venus-Factor-Discount-Coupon/1393339317557471 2.07 2014, 13:35

  Howdy! Do yyou know if they make any plugins too protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hrd
  on. Any tips?

 46. 46 dating advice 2.07 2014, 14:28

  It’s nearly impossible to find well-informed people in this particular topic, but you sound like you know what
  you’re talking about! Thanks

 47. 47 www.dailymotion.com 3.07 2014, 3:16

  Hey there outstanding blog! Does running a blog such as this take
  a massive amount work? I’ve very little expertise in coding however I was hoping
  to start my own blog soon. Anyhow, if you have any ideas or
  tips for new blog owners please share. I know this is off topic however I just needed to ask.
  Thanks a lot!

 48. 48 lose weight 4.07 2014, 13:11

  For most up-to-date news you have to pay a quick visit web and on web I found this wweb site as a best
  website for newest updates.

 49. 49 sos indila paroles youtube 8.07 2014, 23:41
  { {Je n’ai | J’ai} {été surfais | navigation} en ligne de plus de trois {| 3 | 2 | 4} heures aujourd’hui, mais je n’ai jamais trouvé un article intéressant comme la vôtre. {C’est | C’est} assez jolie peine pour moi. {Moi | Personnellement | À mon avis}, si tous les {webmasters | propriétaires de site | propriétaires de site Web | propriétaires de web} et blogueurs fait un bon contenu que vous avez fait, le {Internet | net | Web} sera {beaucoup plus | un beaucoup plus} utile que jamais. | Je ne pouvais pas {|} {ne pouvais pas résister | s’abstenir de commenter}. {Très bien | Parfaitement | Bien | Exceptionnellement bien écrite}! | {Je vais | Je vais tout de suite} {|} {immédiatement saisir | attraper | embrayage | saisir | saisir | arraché} {votre rss | flux rss} {que je ne peut pas | ne peut} {à trouver | trouver | trouver} {votre email | e-mail} abonnement {lien | lien hypertexte} ou {newsletter | e-newsletter} service. Êtes {Vous avez | vous avez} tout? {S’il vous plaît | Veuillez} {allow | permis | permettez-moi} {rends compte | reconnaître | comprendre | reconnaissent |} {savoir de sorte que | afin que} {Je peux juste | mai |} pourrais vous abonner. Merci. | {C’est | C’est} {approprié | parfait | le meilleur} temps de faire quelques plans pour l’avenir et il est {|} c’est le temps d’être heureux. {Je n’ai | J’ai} lu ce post et si je pouvais, je {vouloir | souhaiter |} désir de vous suggérer quelques {|} certaines choses intéressantes ou {conseils | suggestions | conseils}. {Peut-être | Peut-être} {vous pouvez |} pouvez écrire prochains articles faisant référence à cet article. Je veux {| souhaiter | désir de lire} {plus |} encore plus de choses à ce sujet! | {C’est | C’est} {approprié | parfait | le meilleur} temps de faire {quelques | certains} plans pour {l’avenir | long terme | long terme} et {il est | c’est} temps d’être heureux. {Je n’ai | J’ai lu} {|} apprendre ce poste {| envoyer | publier | mettre en place} et {si je peux juste | mai |} Je pourrais {vouloir | souhaiter | désir de suggérer} {| recommandez | avocat} {vous quelques-uns | certains} {intéressants | | fascinants attention-grabbing} {les choses | questions} ou {conseils | suggestions | Conseils}. {Peut-être | Peut-être} {vous pouvez |} pouvez écrire {suivant | ultérieures} {articles concernant | référant à |} concernant cet article. Je veux {| souhaiter | désir de} {lire | apprendre} {plus | plus} {les choses | questions} {environ | propos} il! | {Je n’ai | J’ai} {été surfais | navigation} {en ligne | en ligne} {plus | supérieur} {trois | 3} {ces heures jour | aujourd’hui | aujourd’hui | récents | à partir de la fin}, {encore |} mais je ne {| nullement} {trouvé | découvert} {tout intéressant | fascinant | attention-grabbing} article comme le vôtre. {C’est | C’est} {jolie | jolie | belle} {vaut | Valeur | prix} {assez |} suffisant pour moi. {Moi | Personnellement | À mon avis}, si tout {webmasters | propriétaires de site | propriétaires de site Web | propriétaires de web} et blogueurs faites {juste | bien | excellentes} {contenu | matériel contenu} que {vous avez fait | vous avez probablement fait}, {l’Internet | net | Web} {sera | doit être | pourrait être | sera probablement | peut être | seront probablement beaucoup plus} {| beaucoup plus} {utiles | utiles} que jamais. | Ahaa, son {nice | agréable | bon | fastidieux} {discussion | entretien | dialogue} {concernant | concernant | à propos | sur le thème de} {ce article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} {ici | à cet endroit} à ce {le blog | blog | page | site web | site web}, j’ai lu tout ce que, si {maintenant | à ce moment} m’a également commenter ici {|} à cet endroit. | Je suis sûr que ce {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} a touché tous les utilisateurs Internet {| personnes | téléspectateurs | visiteurs}, {son vraiment très agréable | plaisant | bon | fastidieux} {article | poste | pièce de l’écriture |} paragraphe sur la construction de nouvelles {le blog | blog | page | site web | site web}. | Wow, c’est {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} {est agréable | plaisant | bon | fastidieux}, {ma soeur | soeur cadette} {tel est l’analyse | les | ces sortes de choses,} {so | ainsi | donc} je vais dire {| informer | faire connaître | véhiculer} elle. | {Enregistré en tant que favori |! Signet}, {J’aime vraiment | J’aime | J’aime} {votre blog | votre site | votre site web | site web}! | Façon cool! Certains {très | extrêmement} points valables! Je vous remercie de la rédaction de ce {|} {penning cette article | poste | écrivez-up} {et | et aussi | plus le reste de l’} {site est | site web est} {très | très | très | également très |} vraiment bon. | Salut, je ne crois {| Je ne pense} {c’est un excellent | c’est une grande} {le blog | site web | site web | Site}. Je stumbledupon il;) {je | je vais | Je vais | Je peux} {revenir | retour | revisiter} {une fois de plus |} {encore depuis que je | puisque j’ai} {signet | livre marquée | marque-page | enregistré en tant que favori} il. L’argent et la liberté {est le meilleur | est le plus grand} façon de changer, peut vous être riche et de continuer à aider les {} {| Guide autres | autres}. | Woah! Je suis vraiment aimer {| bénéficiant |} creuser le template / thème de ce site de {| site web | blog}. C’est simple, mais efficace. Un grand nombre de fois, il est très difficile {| très difficile | contester | difficile | difficile |} dur pour obtenir que «l’équilibre parfait» entre {superbe utilisation | convivialité | convivialité} et {aspect visuel | attrait visuel | apparence}. Je dois dire que vous avez {| Vous avez | vous avez fait un} {super | incroyable | très bien | superbe | fantastique | excellente | grande} travail avec ce. {En outre | plus |} Aussi, les charges de blog {très | très | super} {rapide |} rapide pour moi sur {Safari | Internet Explorer | Chrome | Opera | Firefox}. {Superbe | Exceptionnel | exceptionnelle |} Excellente Blog! | Ce sont vraiment {| fait | en fait | vraiment |} {véritablement grands | énormes | | impressionnants merveilleux | fantastiques} {idées concernant | concernant | à propos | sur le thème de} blogging. Vous avez touché quelques belles {| | agréables bonnes | exigeants} {les points | facteurs | choses} ici. Toute façon suivre wrinting. | {J’aime | J’aime vraiment | J’aime | J’aime | Tout le monde aime ce gars} {sont | sont généralement | tendance à être trop}. {Ce genre de | Ce type de | telle | Ce genre de travail intelligent et} {exposition | couverture | rapport}! Continuez votre {superbe | terrible | très bien | grand | bon | génial | fantastique | excellente | incroyable | merveilleuse} gars j’ai travaille {Incorporated | | ajouter | incluses} vous les gars pour {| mon | notre | | mon personnel | mon propre} blogroll. | {Howdy | Salut là | Salut | Salut | Bonjour | Hey}! Quelqu’un dans mon {Myspace | Facebook} groupe a partagé ce {site | site web} avec nous alors je suis venu {lui donner un look | regarder par-dessus | jetez un oeil | check it out}. Je suis vraiment profiter de {|} aimer les informations. Je suis {marquage livre | bookmarking} et serai gazouille ceci à mes disciples! {Terrific | Magnifique | Grande | Fantastique | exceptionnelle | Exceptionnel | Superbe | Excellente} {blog et merveilleuse | formidable | brillant | amazing | grand | excellente | fantastique | circulation | superbe} {style et le design | design et le style | conception}. | {J’aime | J’aime vraiment | J’aime | J’aime | Tout le monde aime ce gars} {sont | sont généralement | tendance à être trop}. {Ce genre de | Ce type de | telle | Ce genre de travail intelligent et} {exposition | couverture | rapport}! Continuez votre {superbe | terrible | très bien | grand | bon | génial | fantastique | excellente | incroyable | merveilleuse} gars travaille j’ai incorporé {|} ajoutées | inclus vous les gars à {| mon | notre | mon personnel | mon propre} blogroll. | {Howdy | Salut là | Salut | Salut | Bonjour | Hey} pourriez-vous {déclarant | partager} quelle plateforme blog, vous êtes {travailler avec | aide}? Je suis à la recherche {| planification | aller} pour lancer mon propre blog {dans un proche avenir |} bientôt mais je vais avoir un dur {| difficile | hard} {temps de prendre une décision | sélection | choisir |} décider entre BlogEngine / WordPress/B2evolution et Drupal. La raison pour laquelle je demande, c’est parce que votre {design et le style | conception | layout} semble différente puis la plupart des blogs et je suis à la recherche de quelque chose de tout à fait unique {|} uniques. PS {Mes excuses | Excuses | Désolé} {pour obtenir |} étant hors-sujet, mais j’ai dû demander! | {Howdy | Salut là | Salut | Salut | Bonjour | Hey} pourriez-vous me faire savoir qui {hébergeur | société d’hébergement | hébergeur} vous {utilisation | travailler avec | aide}? J’ai chargé sur votre blog en 3 {complètement différent | différents} {navigateurs Internet | navigateurs | navigateurs} et je dois dire ce blog charge beaucoup plus rapide {|} alors rapidement plus. Pouvez-vous suggérer {|} recommander un bon {hébergement internet | hébergement | hébergement} {fournisseur à un honnête | raisonnable | juste} prix? {Merci beaucoup | Kudos | Vive | Merci | Merci | Merci}, je l’apprécie! | {J’aime | J’aime vraiment | J’aime | Tout le monde aime} {il quand les gens | lorsque des personnes | quand les gens | quand les gens se réunissent} {|} se réunir et de partager des opinions {| pensées | vues | idées}. Grande {Blog | site web | Site}, {keep it up | continuer le bon travail | rester avec elle}! | Merci pour le bon augure {|} bon writeup. Il était en fait un compte d’attractions il. Regardez avancée pour {loin | plus} ajoutée agréable de vous! {Par ailleurs |} Cependant, comment pouvons {|} pourrions-nous communiquer? | {Howdy | Salut là | Salut | Bonjour | Hey} voulais juste vous donner un heads-up rapide. Les {text} | mots dans votre {contenu | poste | article} semble être en cours d’exécution hors de l’écran dans Ie {| Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera}. Je ne suis pas sûr si c’est un {format | formatage} question ou quelque chose à voir avec {navigateur | navigateur Internet | navigateur} compatibilité mais je pensé {|} pensé que je poste pour vous laisser savoir. Le {style et le design | design et le style | présentation | conception} fière allure quand même! J’espère que vous avez le problème {|} {question résolus | résolus | fixe} bientôt. {Kudos | Vive | Merci | Merci} | C’est un sujet qui est {| C’est | qui est} {près de |} près de mon coeur … {Vive | Merci beaucoup | Meilleurs voeux | Prenez soin | Merci}! {Où |} Exactement là où sont vos coordonnées si? | C’est très {facile | simples | sans problème | simple | facile} pour trouver toute l\'{sujet | sujet} sur {net | Web} par rapport à {livres | manuels}, que j’ai trouvé ce {article | poste | morceau de écrit | paragraphe} {à ce site | site web | site | page Web}. | Est-ce que votre site de {| site web | blog} ont une page de contact? Je vais avoir un moment difficile {| problèmes | ennuis} localiser mais, j’aimerais envoyer {|} vous pousse un {e-mail | email}. J’ai quelques idées créatives {| recommandations | suggestions | idées} pour votre blog, vous pourriez être intéressé à l’audience. De toute façon, grand site de {| site web | blog} et j’ai hâte de le voir développer {| améliorer | élargir |} croître au fil du temps. | {Hola | Salut | Salut | Bonjour | Salutations}! J’ai {suivais | lecture} {votre site | site web | site web | blog | blog} {pour longtemps | un moment | un certain temps} maintenant et finalement obtenu la bravoure {|} courage pour aller de l’avant et vous donner une crier de {New Caney | Kingwood | Huffman | Porter | Houston | Dallas | Austin | Lubbock | Humble | Atascocita} {Tx | Texas}! Je voulais juste vous dire {| mention | dire} {maintenir la fantastique | excellente | grand | bon travail} {|} travail! | Salutations de {Idaho | Caroline | Ohio | Colorado | Floride | Los Angeles | Californie}! Je suis {s’ennuyer à mourir | s’ennuyer à mort | s’ennuyer} au travail alors j’ai décidé de {vérifier | navigation} {votre site | site web | blog} sur mon iphone pendant la pause déjeuner. Je jouis {| vraiment | amour} {la connaissance | info | informations} {vous présente | offrir} ici et ne peut pas attendre de prendre un coup d’oeil quand je rentre à la maison. Je suis choqué {| étonné | surpris} {comment rapide | rapide} votre blog chargé sur mon portable {| téléphone portable | téléphone} .. Je ne suis même pas en utilisant le WiFi, juste 3G .. Quoi qu’il en soit {|} Quoi qu’il en soit, {super | incroyable | très bien | superbe | bon | merveilleuse | fantastiques | excellente | grande} {site | Blog}! | Son {comme vous | tels que vous lisez} {|} apprendre mon esprit {|} pensées! Vous semblez {|} {apparaissent à comprendre | savoir | saisir} {tellement | un grand nombre} {environ | propos} ce {comme vous | tels que vous} {écrit le livre | e-book | Guide | ebook | e} livre en lui ou quelque chose. {Je pense | Je suis | Je crois que vous} {| que vous simplement | que vous venez} {pourrait |} peut faire avec un peu {| un peu} {% | PC | pour cent} au {vigueur | pression | lecteur | puissance} le message {maison | maison} {un peu | un peu}, {mais | mais} {autre que |} au lieu de cela, ce n’est {|} {qui est grande | merveilleuse | fantastiques | magnifique | excellentes} blog. {Un grand | Un excellent | Un fantastique} lire. {Je vais | Je vais certainement} {|} certainement être de retour. | J’ai visité {multiples | nombre | plusieurs | divers} {sites web | sites | sites web | pages web | blogs} {mais | sauf | cependant} l’audio {qualité | fonction} pour des chansons audio {current | présente | existante} à ce {site | site web | site | page Web} {est vraiment | fait | en fait | vraiment |} {véritablement merveilleux | merveilleuse | excellente | fabuleux | superbe}. | {Howdy | Salut là | Salut | Bonjour}, j’ai lu votre blog de ​​temps en temps {| de temps en temps} et je possède un semblable et je me demandais juste {|} curieux si vous obtenez beaucoup de mails {commentaires | réponses | commentaires | remarques}? Si oui, comment avez-vous {empêchez | réduire | stop | protéger contre} il, aucun plugin ou quelque chose que vous pouvez {conseiller | proposer | recommander}? Je reçois tellement dernièrement, il me rend fou {| fou | fou} de sorte que toute aide {| aide | support} est très apprécié. | Salutations! {Très utile | Très utile} {des conseils dans ce | dans ce cas particulier} {article | message}! {Il est l’| Ce sont les petits changements} {qui | qui rendront | qui produisent | qui feront} {les grands | le plus grand des plus grands | | | le plus importants les plus importants les changements}. {Merci beaucoup | Merci | Merci beaucoup pour le partage!} | {J’ai vraiment | I | I vraiment sérieux | Je suis absolument d’amour} {votre blog | votre site | votre site web} .. {Très agréable | Excellent | Pleasant | Grands} couleurs et le thème. Avez-vous {créez | développer | faire | construire} {ce site | ce site | ce site | ce site étonnant} vous-même? S’il vous plaît répondez que je me suis à la recherche de {| essayant de | planification de | voulant | espérant | tenter de créer {} ma propre | mon propre | mon propre personnel} {le blog | site web | Site} et {aimerait à | veulent | aimerait} {savoir | apprendre | savoir} où vous avez obtenu ce à partir de ce que le ou {| exactement ce que l’| juste ce que le thème} {s’appelle | nommé}. {Merci | Merci | Merci | Vive | apprécient | Kudos}! | {Salut là | Bonjour à |} Howdy! Ce poste {| article | blog} {ne pouvait |} ne pouvait pas être écrit {mieux |} beaucoup mieux! {Lisant | Regarder | Passer par | En regardant à travers} {ce poste | article} me rappelle de mon colocataire précédente! Il {toujours | permanence | continuellement} {gardé parle | prêcher sur ce}​​. {Je vais | Je | je vais | Je le feront très certainement} {avant | envoyer} {cet article | information | ce post} pour lui. {Jolie-vous | Assez sûr} {il | il va | il va} {ont un bon | ont un très bon | ont une grande} lire. {Merci pour | Merci pour | Un grand merci pour | Je vous remercie pour le partage}! | {Wow | Whoa | Incroyable | Incroyable}! Ce blog ressemble exactement {|} juste comme mon vieux! C’est sur ​​un {complètement | entièrement | totalement différente} {sujet | sujet} mais il a à peu près la même mise en page {|} mise en page et le design. {Excellente | Magnifique | Grande | exceptionnelle | Superbe} choix de couleurs! | {Il est | Il ya certainement} {|} {certainement beaucoup à | a beaucoup à} {connaître | apprendre | découvrir} {ce sujet | sujet | question}. {J’aime | J’aime | J’aime vraiment} {tous les | tous les points {} que vous avez apportées | vous avez fait | que vous avez fait}. | {Vous avez | Vous avez fait | Vous avez} {certains décents | | bons vraiment bons} des points là-bas. I {regardé | a signalé} {sur internet | sur le web | sur le net} {pour plus d’info | pour plus d’informations | en savoir plus | en savoir plus | pour plus d’informations} sur la question et a trouvé la plupart des individus {| la plupart des gens} iront avec vos points de vue sur ce site {| ce site | ce site}. | {Salut | Bonjour | Salut là | Quoi de neuf}, je {connecter à | chèque | lu} {votre nouveautés | blogs | blog} {régulièrement | comme chaque semaine | jour | sur une base régulière}. Votre {contes | écrit | humoristique} {le style est impressionnant | spirituel}, {garder de faire ce que vous faites | le bon travail | it up}! | I {simplement |} {juste ne pouvais pas | ne pouvais pas laisser} {| départ | disparaîtra} {votre site | site web | site web} {avant | avant} {suggérant que j’ai vraiment | extrêmement | fait} {apprécié | aimé} {la norme | l’habitude} {informations | info} {une personne | une personne} {approvisionnement |} {offrir pour votre | sur votre | dans votre | à vos} {visiteurs | invités}? Est {va |} va être {retour | nouveau} {fréquemment | régulièrement | incessamment | constante | sans cesse | souvent |} {permanence afin d’| à} {vérifier sur | consultez | inspecter | enquêter recoupement} les nouveaux messages | {Je voulais | j’avais besoin | Je veux | je dois} à vous remercier pour cette grande {| excellente | fantastique | merveilleuse | bien |} très bonne lecture! I {certainement | certainement |} {absolument aimé | aimé} {chaque peu de | peu} il. {Je n’ai | J’ai | J’ai obtenu} {vous signet | livre marqué | marque-page | enregistré en tant que favori} {à consulter | regarder} {nouvelle trucs que vous | choses que vous publiez} … | {Salut | Bonjour | Salut là | Quoi de neuf}, je voulais juste {mention | exemple | vous dire}, je {apprécié | aimé |} aimé ce {article | poste | blog}. C’était inspirant {| drôle | pratique | utiles}. Continuez à poster! | {Salut à |} Bonjour, J’aime lire {tous | par} {votre article | poste | article après}. I {comme |} voulais écrire un petit commentaire pour vous soutenir. | I {toujours | permanence | chaque fois} passé ma demi-heure à lire ce {le blog | blog | page | site web | site web} l ‘{articles | messages | articles ou commentaires | contenu} {quotidienne | jour | tous les jours | tout le temps} avec une tasse {|} tasse de café. | I {toujours | de tous les temps | tout le temps | permanence | chaque fois} envoyé ce {le blog | blog | page | site web | site web} après la page à mes {amis | associés | contacts}, {car | car | comme | pour la raison que si} aiment lire {alors | après | suivant | suite} {mon amis | liens | contacts} aussi. | Mon {codeur | programmeur | développeur} essaie de persuader {|} convaincre moi de passer à net de PHP.. J’ai toujours détesté l’idée en raison des dépenses {|} coûts. Mais il tryiong pas moins. Je me sers {type mobile | WordPress} {sur un certain nombre de | divers | nombreuses | | plusieurs différents sites} pendant environ un an et je suis nerveux {| anxieux | inquiet | préoccupés} sur le passage à une autre plate-forme. J’ai entendu {fantastiques | | de très bons excellents | grands | bonnes choses à propos de blogengine.net}. Est-il possible que je peux {transfert | import} tout mon wordpress {contenu | messages} en elle? {Tout type de | Toute aide serait} {vraiment |} grandement apprécié! | {Bonjour | Salut | Bonjour il | Salut là | Howdy | Bonne journée}! J’aurais juré que j’ai été à {|} {visité ce blog | ce site | ce site | ce site | votre blog} avant, mais après {parcourant | passer par | regarder} {une partie de l’| un peu de l’| nombre des messages} {|} articles, j’ai réalisé que c’est nouveau pour moi. Quoi qu’il en soit {| Quoi qu’il en soit | Néanmoins | Peu}, {Je suis vraiment | certainement} {content | plu | ravis} {J’ai trouvé | j’ai découvert | je suis tombé sur | je suis tombé sur} et je serai {bookmarking | livre marquage} et le contrôle de retour souvent {| régulièrement | souvent}! | {Terrific | Grande | Magnifique} {article | travaux}! {C’est | C’est} {le type de | le genre de renseignements} {| info} {qui sont destinés à | qui sont censés | qui devraient être partagées} {autour de l’| dans le} {web | Internet | net }. {Disgrace | Honte} le {{la recherche | recherche} moteurs | Google} pour {maintenant pas | pas | plus} {positionnement ce poste | envoyer | publier | mettre en place} {supérieure | plus}! Come on over et {parler plus avec | discuter avec | demander conseil à | visite | consulter} {mon site | site web | site web}. {Merci | Merci} =) | Heya {Je suis | Je suis} pour la première fois ici. Je suis tombé sur {|} trouvé ce forum et je trouve vraiment {|} vraiment utile et il m’a aidé à {a lot | bien}. J’espère donner quelque chose en retour et {aide | aide} {d’autres comme vous aidé | aidai} me. | {Salut | Bonjour | Salut là | Bonjour il | Howdy | Salutations}, {Je pense | Je crois | Je ne crois | Je ne pense | Il n’y a pas de doute que} {votre site | votre site | votre site web | votre blog} {pourrait être | peuvent être | pourrait être | pourrait éventuellement être} {ayant navigateur | navigateur Internet | navigateur Web} {compatibilité questions | problèmes}. {Quand je | Chaque fois que je} {regarde votre | jetez un oeil à votre} {site | site web | site | blog} dans Safari, il semble bien {mais quand | cependant quand | Cependant, si | cependant, quand} ouverture dans {Internet Explorer | IE | IE}, {a | il est obtenu} certaines questions qui se chevauchent. {Je viens | J’ai simplement | J’ai simplement voulu} {Vous donner | vous fournir un} têtes rapides vers le haut! {Autre que cela | En dehors de cela | Outre que | Mis à part cela}, ​​{fantastique | merveilleuse | grand | excellente} {le blog | site web | Site}! | {Une personne | Quelqu’un | Quelqu’un} {nécessairement | essentiellement} {prêter main | aide |} aider à faire sérieusement {| critique | significativement | sévèrement} {articles | messages} {Je voudrais | je pourrais | je serais} état . {C’est | C’est} {le premier | toute première fois que je fréquentais} {votre page web | site web la page} et {à ce point | jusqu’ici | jusqu’à | jusqu’à maintenant}? I {étonné | surpris} avec {la recherche | analyse} vous avez fait pour créer des {|} {faire ce réel | ce particulier} {poste | envoyer | publier | mettre en place} {incroyable | | Vous extraordinaire}. {Grande | Magnifique | Fantastique | Magnifique | Excellente} {tâche | processus | activité | emploi}! | Heya {Je suis | Je suis} {pour le primaire | le premier} temps ici. Je suis tombé sur {|} trouvé ce conseil et je {à trouver | trouver | trouver} {Il vraiment |} {vraiment utiles | utiles} et il m’a aidé beaucoup {|} beaucoup. {J’espère | J’espère | J’espère} {donner | offrir | fournir | présenter quelque chose} {|} {une chose back | nouveau} et {aide | aide} {d’autres comme vous | tels que vous} {aidé | assistée} me. | {Bonjour | Salut | Bonjour il | Salut là | Howdy | Bonjour | Salut}! {Je viens | J’ai simplement} {voudrais | vouloir | souhaiter} {Vous donner | vous offrir un} {énormes | big} {coup de pouce pour l’| pour votre} {grande |} {excellente info | informations } {vous avez | vous avez | vous avez} {ici | ici} sur ce post. {Je serai | je serai | Je suis} {revenir à | retour à} {votre blog | votre site | un site | votre site web} pour plus bientôt. | I {toujours | tout le temps | chaque fois} {l’habitude de lire | étude} {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} dans des journaux, mais maintenant que je suis un utilisateur de {Internet | Internet | net} {so | ainsi |} donc à partir de maintenant je me sers net pour {articles | messages | articles ou commentaires | contenu}, grâce à Internet. | Votre façon {| Méthode | moyens | mode} {de décrire | expliquant | révélateur} {tout | tout | le tout} dans ce {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} {est vraiment | fait | en fait | vraiment |} {véritablement agréable | plaisant | bon | fastidieux}, {tous | tous} {peut | être en mesure d’| être capable de} {facilement | sans difficulté | effort |} {simplement comprendre | savoir | être conscient de ce} , Merci beaucoup. | {Salut | Bonjour} il, {J’ai trouvé | J’ai découvert} votre {Blog | site web | site web | Site} {au moyen d’| via | par l’utilisation d’| par voie de} Google {en même temps que | tout | même | tout} {la recherche | Rechercher} un {similaires | comparable | liés} {sujet | sujet | sujet}, votre {site | site web | site web} {a ici | venu} up, il {regarde | apparaît | semble | semble être | semble être comme} {bonne | grande}. {Je n’ai | J’ai} signet dans mes favoris Google. {Bonjour | Salut} il, tout simplement {|} {juste transformé en | devenu | a | devenir | changé dans} {conscients de | alerte pour} {votre blogue | blog} {travers | par | via Google}, {et trouvé |} et trouve que c’est {|} {c’est vraiment |} vraiment instructif. {Je suis | Je suis} {va | aller} {attention | attention} pour Bruxelles. {Je vais | Je vais apprécier} {|} {être reconnaissants si vous | devrait vous | lorsque vous | dans le cas où vous | au cas où vous | pour ceux qui | s’il vous arrive d’} {continuer | procéder} {ce dans avenir}. {Beaucoup de | Beaucoup de | Beaucoup | De nombreuses} {autres gens | gens | d’autres personnes | personnes} {sera | doit être | pourrait être | sera probablement | peut être | seront probablement} {bénéficié de votre | out de votre} écrit. Cheers! | {Je suis | Je suis} curieux de savoir ce que le blog {système | plate-forme} {vous avez été | vous arrive d’être | Vous êtes | vous} {travailler avec | utilisant | aide}? Je {vivre | having} {certains mineurs | petit} {problèmes de sécurité | questions} avec mon dernier {site | site web | blog} {et je | Je voudrais} pour trouver quelque chose de plus sûr {| sans risque | sauvegarder |} sécurisé. Avez-vous des solutions {| suggestions | recommandations}? | {Je suis | Je suis extrêmement} {|} vraiment impressionné par vos compétences en écriture et aussi {|} ainsi que la mise en page avec votre {le blog | blog}. Est-ce un thème payé ou avez-vous {personnaliser | modifier} vous-même? {Toute façon | Quoi qu’il en soit} garder le {nice |} excellente qualité d’écriture, {c’est | c’est} rare de voir une belle {|} grand blog comme celui-ci {ces jours | aujourd’hui | aujourd’hui}. | {Je suis | Je suis extrêmement} {|} {vraiment inspiré | impressionné} {avec votre | avec votre | avec votre} {écrit talents | compétences |} {capacités et aussi | comme {intelligemment | bien | parfaitement} comme} avec {layout | Format | Structure} {pour votre | sur votre | dans votre | votre} {le blog | blog}. {Est-ce | Est-ce que ce} ​​{payé un sujet | sujet | sujet | thème} {ou avez-vous personnaliser | modifier} {il vous | votre auto}? {Toute façon | Quoi qu’il en soit} {rester | garder} le {nice | excellente} {qualité | qualité} écrit, {c’est | c’est} {rares | rare} {to peer | voir | regarder} un {agréable | grande} {le blog | blog} comme celui-ci {ces jours | aujourd’hui | aujourd’hui} .. | {Salut | Bonjour}, après Neat. {Il est | Il ya} {un problème | une question} {avec votre | avec votre | avec votre} {site | site web | site web} en {Internet | Internet} explorateur, {peut | pourrait | pourrait | serait} {vérifier | Test} ce? IE {encore |} est néanmoins le marché {|} {marché chef | chef} et {un grand | un bon | un grand | un énorme} {partie de | section | composant | partie | composant de | élément de } {autres gens | gens | d’autres personnes | personnes} {seront laisser de côté | omettre | Miss | passer} {votre grand | merveilleuse | fantastiques | magnifique | excellentes} {écrit en raison de |} à cause de ce problème. | {Je suis | Je suis} {ne sais pas où vous êtes | vous} {obtenir votre info | informations}, {mais bien | grande} sujet. Je besoin de passer du temps à apprendre {plus | beaucoup plus} ou comprendre plus. Merci pour {grande | merveilleuse | fantastiques | magnifique | excellentes} {informations | info} je cherchais ce {informations | info} pour ma mission. | {Salut | Bonjour}, je pense que j’ai vu que vous avez visité mon blogue {| blog | site web | site web | Site} {so |} donc je suis venu à “renvoyer l’ascenseur” {Je suis | Je suis}. {Essayer à |} tenter de trouver des choses à améliorer {|} améliorer mon {site | site | site web} je suppose que c’est autorisé à utiliser une partie de {|} quelques-uns de vos idées! | {Salut | Bonjour}, {i pense | Je me sens | je crois} que i {scie | remarqué} vous avez visité mon {le blog | blog | site web | site web | Site} {so | donc} i {arrivé ici | venu} à {retour | retour} {préférer l’| choisir | faveur | vouloir |} désir?. {je suis | je suis} {essayant de | tenter de} {à trouver | trouver | trouver} {les choses | questions} à {améliorer | améliorer} ma {site | site | site web} {je pense | je suppose | je suppose}! sa {assez bon | ok | adéquate} {utiliser | de faire usage de} {certains de | un peu de} {vos idées | concepts | idées}! | {Bonjour | Salut} il, est juste devenu {conscients de | alerte à} votre blog via Google, et a constaté que {il est | c’est} {vraiment |} vraiment instructif. {Je suis | Je suis} {va | aller} attention à bruxelles. {Je vais | Je comprends} {|} être reconnaissants si vous continuez ce {} à l’avenir. {Beaucoup de | Beaucoup de | | Beaucoup de nombreux} personnes seront bénéficié de votre écriture. Cheers! | {Je suis | Je suis} {maintenant pas | pas | plus} {vous | positif | certains} {où | le lieu} {vous êtes | Vous} {l’obtention de votre info | informations}, {Toutefois | mais } {bonne | grande} sujet. I {doit | doit} {passer un moment | un peu de temps à étudier} {| apprendre | trouver} {plus | beaucoup plus} ou {travaillant | comprendre | déterminer} plus. {Merci | Merci pour {} grande | merveilleuse | fantastiques | magnifique | excellentes} {informations | info} {je l’habitude d’être | J’étais} {la recherche d’| à la recherche d’| à l’affût d’| chercher} {ce informations | info} pour ma mission. | {Salut | Bonjour} {mon membre de la famille | cher | ami}! Je veux {|} désir de dire que ce {article | message} {est génial | incroyable}, {grande | belle} {écrit et viennent avec nous |} {presque | environ} {tous importants | significatifs |} vitaux infos . {Je serais | Je voudrais} comme {to peer | voir |} {à regarder plus | supplémentaires} messages de ce genre. | {salut | bonjour}, {J’aime | J’aime vraiment | J’aime}! votre écriture {so | très} {tellement | beaucoup | beaucoup}! {pourcentage | proportion | part} {nous rester en contact | maintenir une correspondance | communiquer | être en contact} {plus | extra} {environ | propos} {votre poste | article} sur AOL? Je dois {|} {exiger un expert | spécialiste} {dans cette | sur ce} {espace | Espace | maison} {à résoudre | démêler |} pour résoudre mon problème. {Peut-être | Peut-être} {c’est | c’est} vous! {Jeter un oeil | Recherche | Avoir un regard} {avant | avant} {to peer | voir | regarder} vous. | {Je suis | Je suis} {vraiment aimer | appréciant} le thème / la conception de votre site de {| blog | site web | site web | blog}. Avez-vous déjà rencontré une {navigateur | navigateur Internet | navigateur} {compatibilité problèmes | questions}? Un certain nombre de {| poignée de | deux | petit nombre d’| peu de mon blog} {public | visiteurs | lecteurs} se sont plaints de mon blogue {| site web | Site} {pas d’exploitation | travail} correctement dans l’Explorateur, mais ressemble beaucoup dans {Safari | Chrome | Opera | Firefox}. Avez-vous des solutions {| Idées | conseil | conseils | suggestions | recommandations} pour aider à résoudre cette question {|} problème? | {Bon | Grand | Très bon} {info | informations}. J’ai de la chance {J’ai trouvé | j’ai découvert | je suis tombé sur | J’ai couru à travers | J’ai récemment trouvé} {votre site | votre site | votre blog} {par accident | par hasard} (stumbleupon). {Je n’ai | J’ai} {en signet it | sauvegardé | livre marqué it | livre marqué it | enregistré en tant que favori} pour plus tard! | C’est {grande | énorme | impressionnant | merveilleuse | fantastiques} que vous avez trouvé {idées | pensées} du {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} ainsi que de notre {discussion | argumentation | dialogue} fait {ici | à cet endroit | à ce moment}. | Si vous {voulez | désir | souhait | voudrait} à {augmentation | améliorer | grandir} votre {expérience | connaissance | connaissance | savoir-faire} {uniquement | simplement | juste} continuer à visiter ce {site | site web | Site | page Web} et être mis à jour avec la dernière {| les plus récents | les plus récents | les plus up-to-date | chaud} {nouvelles | Information | potins | Mise à jour de nouvelles} posté ici. | Qu’est-ce qui {Prenant place | Happening | Going down} {Je suis | Je suis} nouveau à cela, je suis tombé sur ce {Je n’ai | J’ai trouvé} {|} Il a découvert {positive |} {absolument utile | utiles} et il a contribué {|} assistée-moi des charges. {J’espère | J’espère | J’espère} et {donner une contribution | contribuent} {autres} {| différents utilisateurs | clients} {comme son permis | aidai} me. {Bon | Grande} travail. | {Wow | Vive}, c’est ce que je cherchais {| recherche | recherche | explorer}, ce que a {stuff | informations | données | matériau}! {présente | existante} ici à ce {le blog | blog | page | site web | site web}, grâce administrateur de ce site {| site web | site | page Web}. | Si vous voulez {| désir | souhait | voudrait} à {prendre | se | obtenir} {beaucoup | beaucoup | beaucoup} du {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} alors vous devez appliquer {comme |} {ces stratégies | techniques | Modes} pour votre gagné {le blog | blog | page | site web | site web}. | C’est un {génial | remarquable | incroyable} {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} {pour | conçu pour | en faveur de | à l’appui de} tous les {Internet | Internet | en ligne} {utilisateurs | personnes | téléspectateurs | visiteurs}; ils {prendre | se | obtenir} {avantage |} avantage de celui-ci, je suis sûr. | {J’ai | j’ai lu} {|} {apprendre quelque | plusieurs | un peu} {juste | bien |} excellente trucs ici. {Certainement | Certes} {vaut | Valeur | prix} bookmarking pour revisiter. I {étonnant | surprenant} {comment tant | beaucoup | beaucoup} {tentative | effort} {vous mettez | vous définissez | vous passez} à {créer | faire} {ce type de | ce genre de | ce genre de | un tel | un de ces | toute | le genre de} {grande | merveilleuse | fantastiques | magnifique | excellentes} {informative du site | Site web | site web}. | {C’est une | C’est un très bon} {| grand | bon | vraiment bon} {pointe en particulier | particulièrement à ceux} {nouveau à | frais à} la blogosphère. {Bref | Court | Simple} {mais très précis | précise} {informations | info} … {Merci pour | Merci d’| Un grand merci pour | apprécions votre} partager celui-ci. A lire absolument l’article {|} après! | {J’ai | J’ai} exploré pour {un peu | un peu | un peu} pour tout {de haute qualité | qualité} {articles ou blog | weblog} {messages dans ce |} {sur ce type de | sorte de} {espace | Espace | maison}. Exploration dans Yahoo I {enfin | finalement | enfin |} finalement tombé sur ce site de {| site web | site web}. {Lire | Étudier} {ce info | informations} {Alors je suis | je suis satisfait} {| heureux | heureuse} à {exprimer | spectacle | exposition | véhiculer} {que j’ai | J’ai} {très | incroyablement} {juste | bien |} excellente sentiment étrange I {découvert | venu sur | découvert} {exactement | juste} ce dont j’avais besoin. I {tellement | un tel lot | plus} {sans doute | aucun doute | incontestablement | certainement | certainement | sûre | certainement | incontestablement | indiscutablement | indubitablement} {fera certaine | vous} à {don t |? Fais pas} {mettre hors de votre esprit | forget | ne pas se rappeler | surplombent | mépris | omettre} ce {site | site web | site web} {et donner | et fournit} il {un look | un coup d’œil} {sur {une constante | une poursuite | une implacable} base |} régulièrement. | Après avoir lu ce {Je pensais que c’était | Je croyais que c’était très} {| vraiment | extrêmement | plutôt} {informatif | instructif}. Je vous remercie de prendre le temps {| trouver le temps | passer du temps et de l’effort} {|} et de l’énergie pour mettre {cet article | ce court article | cet article instructif | information | ce contenu} ensemble. Je trouve une fois de plus me {|} me personnellement les dépenses {beaucoup trop | une quantité importante de | beaucoup de temps} {lecture et commentaires | laisser des commentaires | poster des commentaires}. Mais alors quoi, il était encore en vaut la peine {|} vaut la peine! | Qualité {articles | messages | articles ou commentaires | contenu} est la clé {| secrète | important | principale | cruciale} à {attirer | être une priorité pour | inviter | intérêt} {les utilisateurs | personnes | téléspectateurs | visiteurs} à {visiter | aller voir | visiter | payer une visite rapide} le {site | site web | site | page Web}, c’est ce que ce {site | site web | site | page Web} fournit. | Lien d’échange n’est rien d’autre {mais | sauf | cependant} est {uniquement | simplement | juste} plaçant de l’autre personne {le blog | blog | page | site web | site web} lien sur votre page à {bon | approprié | convient} lieu et une autre personne sera également faire {même | similaire} {pour | en faveur de | à l’appui de} vous. | J’ai lu beaucoup de {articles | messages | articles ou commentaires | contenu} {concernant | concernant | à propos | sur le thème de} les amateurs de blogger {mais | sauf | cependant} ce {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} {est vraiment | fait | en fait | vraiment | véritablement} {un agréable | plaisant | bon | fastidieux} {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe}, keep it up. | {Vraiment | fait | En fait | Vraiment | Véritablement} {peu importe si |} quand quelqu’un ne comprend {| Actualité | être conscient de} {pas alors | après | après son} à d’autres utilisateurs {| personnes | téléspectateurs |} visiteurs qu’ils {aide | aider}, alors voici ce qui se passe {| se produit | a lieu}. | Vous pouvez {|} {pourriez certainement | certainement} {voir vos enthousiasme | expertise |} {compétences dans le | au sein de l’article} {|} travail que vous écrivez. {L’arène | Le monde | Le secteur} {espère plus | plus} {écrivains passionnés comme vous | tels que vous} {qui ne sont pas | ne sont pas} {peur de mentionner | dire} comment ils pensent. {Toujours | Tout le temps | A tout moment} {aller après |} suivi votre cœur. | {Grande | Excellente | Bonne | Très bon} {poste | article}. {Je suis | Je suis | je serai confronté} {| traiter | passer par | vivre} {quelques-uns de ces | certains de ces | nombre de ces questions} ainsi .. | {Grande | Excellente | Bonne} {Blog | Site web | Site} {Vous avez | vous avez | vous avez ici ..} {C’est difficile de trouver | difficile de trouver} {qualité | qualité | qualité | de haute qualité |} excellente écriture comme la vôtre {ces jours | aujourd’hui}. {J’ai vraiment | J’ai vraiment | J’ai sérieusement | honnêtement, je comprends} {gens comme vous | personnes comme vous}! Prendre soin! | J’ai été recommandé {|} suggéré ce blogue {| site web | site web} par mon cousin. {Je suis | Je suis} ne sais pas si ce message est écrit par lui comme personne {|} personne sait comme détaillé sur mon else {problème | difficulté | ennuis}. {Vous êtes | Vous êtes} {incroyable | merveilleuse |} incroyable! Merci! | {Grande | Bon | Magnifique | Bon | Très bon article} {|} poste! {Nous serons | Nous relions} {à cette | pour ce particulier} {grand article | poste | contenu} {sur notre site | notre site}. Tenez-vous bien {|} la grande écriture. | Oh mon Dieu! {Incroyable | incroyable | impressionnant | Impressionnant} article dude! {Merci | Merci | Merci | Merci beaucoup}, {Cependant, je suis éprouver | rencontre | passer par |} {ayant des problèmes avec | difficultés | problèmes avec | problèmes avec votre} RSS. Je ne sais {|} comprendre pas pourquoi {| pourquoi} {Je suis incapable de | Je ne peux pas | Je ne peux pas souscrire à} {|} rejoindre il. Y at-il quelqu’un d’autre {| quiconque | personne} {obtenir | ayant} {identique | même | similaire} {RSS problèmes | questions}? {Quiconque | Quiconque | Toute personne qui sait} {la solution | la réponse} {vous |} peut vous répondre gentiment? {Thanx | Merci}! | {Très bon | incroyable | impressionnant | Superbe | Magnifique | Fantastique | Bon | Grande} blog Avez-vous des recommandations {| conseils | trucs et astuces | conseils utiles | suggestions | conseils} pour les écrivains en herbe? Je suis {planification | espérant} pour démarrer ma propre {site | Site | blog} bientôt, mais je suis un peu perdu sur tout. Souhaitez-vous proposer {| Conseil | proposer | recommander} à partir d’une plate-forme libre comme WordPress ou aller pour une option payante? Il ya tellement de choix {|} les options là-bas que je suis totalement {|} {complètement confuse | dépassés} .. {Les recommandations | suggestions | Idées | conseils}? {Merci beaucoup | Que Dieu vous bénisse | Kudos | apprécient | Vive | Merci | Merci | Merci}! | C’est {difficiles à trouver | difficile de trouver | presque impossible de trouver | difficile à trouver} {informé | instruit | bien informés | expérimentés} gens {sur ce | au sujet de cette | pour cette | dans ce cas particulier} {sujet | sujet }, {mais vous | cependant, vous} {dirait | sembler} vous savez ce que vous parlez! Merci | Je n’ai pas {|} n’ai pas encore {connais le chemin | comprendre comment | sais comment} {Je m’arrêtai | J’ai fini | J’ai fini} up {ici | ici}, {Toutefois |} {mais je pensais | Je supposais | je croyais} {ce poste | envoyer | publier | mettre en place} {habitude d’être | a | était autrefois} {bonne | grande}. Je n’ai pas {|} {ne pas réaliser | reconnaître | comprendre | reconnaissent |} savez qui vous êtes {| vous êtes | Vous pourriez être} {Mais |} {mais certainement | certainement} {vous | tu es } {aller à un célèbre | bien connu} {blogueur si vous | devrait vous | lorsque vous | dans le cas où vous | au cas où vous | pour ceux qui | s’il vous arrive d’} {ne sont pas | ne sont pas déjà}. Cheers! | {Nice | Good | exigeants} {réponses | répondre | réponses | répondre | réponse} en retour de cette question {| recherche | difficulté | question | question} {avec de solides fermes | | | réelles de véritables arguments} {et décrivant | expliquant | révélateur {} tout | tout | le tout} {concernant | concernant | à propos | sur le thème de} que. | I {ne pas | ne pas} savent même pas comment je me suis retrouvé ici, mais je pensais que ce poste était bon {|} grand. Je ne {|} ne savez qui vous êtes, mais certainement {|} {certainement vous | vous} allez à un blogueur célèbre si vous n’êtes pas {|} ne sont pas déjà;) Cheers! | {Nous sommes | Nous sommes un groupe} {| un troupeau | un groupe de bénévoles et} {départ | ouverture} {une nouvelle | une nouvelle marque} régime dans notre communauté. Votre site de {| site web | site web} {fourni | offert} nous avec {utiles | utiles | précieuse} {informations | info} travailler. {Vous avez | Vous avez} {effectué |} {fait une impressionnante | un formidable} {tâche | processus | activité | emploi} et {toute notre | toute l’} {communauté | Groupe | quartier} {sera | doit être | pourrait être | sera probablement | peut être | sera probablement} {reconnaissant | reconnaissants} pour vous. | {Bon | Beaux |} Excellente façon de décrire {| expliquant | révélateur} et {nice | agréable | bon | fastidieux} {article | poste | pièce de l’écriture | paragraphe} à {prendre | se | obtenir} {données | Information |} {faits concernant | concernant | à propos | sur le sujet de mon exposé} {sujet | sujet | sujet |} accent, que je vais livrer {| donner | présente} dans {université | établissement d’enseignement supérieur | collège | académie | école}. | {Nice | Bon | Grande} {le blog | blog} {ici | ici}! {Aussi | plus} {votre site | site | site web} {a lot | beaucoup | beaucoup | un peu | plutôt un lot | charges} up {rapide |} très rapide! Qu’est-ce que {host | hébergeur} {êtes-vous l’utilisation de | aide | l’utilisation de}? Puis {Je reçois | j’obtiens} {votre associé | affiliation} {lien | lien hypertexte {} pour votre | sur votre | dans votre |} à votre hôte? I {désir | vouloir | souhaits} {mon site | site | site web} chargé comme {rapide |} vite que le vôtre lol | I {amour | j’aime vraiment} votre blog .. très belles couleurs et le thème. Avez-vous {créez | conception | make} ce site vous-même ou avez-vous embauchez quelqu’un pour le faire pour vous? Plz réponse {| répondre | réagir} que je cherche à créer des {| conception | construction} mon propre blog et je voudrais savoir {|} savoir où u got cela à partir. {merci | merci beaucoup | Kudos | apprécier | acclamations | merci | merci beaucoup} | {Nous sommes | Nous sommes} un groupe de bénévoles et de départ {|} ouverture d’un nouveau régime dans notre communauté. Votre site de {| site web | site web} {fourni | offert} nous de précieux renseignements {| info} travailler. {Vous avez | Vous avez} {fait une impressionnante | un formidable travail} et {toute notre | toute l’} {communauté seront reconnaissants | reconnaissants} pour vous. | Appréciez {la recommandation | ce post}. {Will | Laissez-moi} l’essayer. | Poser des questions sont vraiment {| fait | en fait | vraiment |} {véritablement agréable | plaisant | bon | fastidieux} chose si vous ne comprenez pas quelque chose {|} {quelque chose de totalement | complètement | entièrement | totalement}, {mais | sauf | toutefois} {ce article | poste | pièce de l’écriture |} {paragraphe fournit | offres | donne | cadeaux} {nice | agréable | bon | fastidieux} {compréhension même | encore}. | Avez-vous déjà considéré {|} pensée sur {y compris |} ajoutant un peu plus que juste vos articles? Je veux dire, ce que vous dites est {valeur | fondamental | importante} et {tout | tout}. {Néanmoins | Toutefois | Mais} {penser | imaginez | penser | imaginer} si vous avez ajouté quelque grand {visuels | graphiques | photos | photos | images} ou {clips vidéo | Vidéos} pour donner à vos messages plus “pop “! Votre contenu est excellent, mais avec {images | photos} et {clips | clips vidéo | Vidéos}, ce {site | site web | blog} pourrait {indéniablement | certainement | certainement} être l’un des {plus avantageux | mieux | grand | meilleur} {dans sa niche | domaine}. {Impressionnant | Incroyable | Très bon | Terrific | Superbe | Bon | Magnifique | Fantastique | Bon | Grande} blog | Votre style est si {| est vraiment | est très |} est unique, par rapport à {| en comparaison à d’autres personnes} {|} {d’autres gens j’ai | J’ai} lire des choses de. {Merci pour | Merci pour | Un grand merci pour | Je vous remercie pour l’affichage} {quand vous avez | quand vous avez l’occasion}, {Devinez je vais | Je vais} {juste favoris | livre marque} {ce cette page | ce site | ce site | ce blog}. | {Jolie |} {Très grand | belle} poste. I {simplement | juste} tombé sur votre blogue {|} et {weblog voulu |} {souhaité mentionner | dire} {que j’ai | J’ai} {vraiment |} {vraiment apprécié | aimé} {navigation | surf autour} {votre blog | weblog} messages. {En tout cas | Après tout} {Je vais | Je vais être abonnés} {pour votre | sur votre | dans votre | votre} {RSS | flux rss} et {J’espère | J’espère | J’espère } {vous écrivez à nouveau | fois de plus} {soon | très bientôt!} | Je suis impressionné {|} étonné, je dois dire {| Je dois admettre}. {Rarement | Rarement} puis-je {rencontre | rencontré} un blog qui est {la fois | également | fois aussi} éducative et {divertir | engagement | intéressant | amusante} et {permettez-moi de vous dire | sans doute}, {vous avez | vous avez} frapper le clou sur la tête. {La question est | Le problème est} {quelque chose qui | quelque chose qui | chose | une question qui} {ne suffit pas | trop peu de gens sont} {| gens sont | des hommes et des femmes sont} parlent intelligemment. {Je suis | Je suis | Maintenant, je suis très heureux {} que je | I} {tombé sur | trouvé | tombé sur} {ce dans mon | cours de ma recherche} {|} chasse pour quelque chose {relatif à cette | au sujet de cette | au sujet de cette}. | Hmm il semble {| apparaît | regarde} {comme votre site | site web | blog} mangé mon premier commentaire (il était extrêmement {|} super-long) donc je pense que je vais le résumer ce que je {soumis | j’avais écrit | écrit} et dire que je suis bien profiter de votre blog. I {ainsi |} trop suis un blogue aspirant blogueur {|} écrivain mais je suis encore nouveau pour {le tout | tout}. Avez-vous des trucs utiles {| recommandations | trucs et astuces | Points | suggestions | conseils pour {} | inexpérimentés pour la première fois | recrue | novice | Débutant | newbie} écrivains blog? Je {certainement | certainement | véritablement |} vraiment reconnaissant. | {Jolie | Très belle} poste. Je viens de tombé sur votre blogue {| blog} et {voulais |} voulu dire que {J’ai | J’ai} {vraiment |} vraiment apprécié la navigation {|} surf autour de votre blog. {En tout cas | Après tout} {Je vais | Je m’inscris} être à votre alimentation {|} flux rss et j’espère que vous écrivez à nouveau bientôt {|} très bientôt! | J’aime la {valeur | utiles} {informations | info} vous fournissez dans vos articles. {Je vais | Je vais} {signet votre blog | blog} et vérifiez à nouveau ici {souvent |} régulièrement. {Je suis | Je suis} {assez certain | sûr} {Je vais | Je vais} {apprendre beaucoup d’| beaucoup | beaucoup d’| beaucoup d’| nombre} nouveautés ici! {Bonne chance | Bonne chance} pour la prochaine! | Si vous allez pour le mieux {| excellent | meilleurs} {contenu comme moi | je faire | me}, {uniquement | simplement |} {juste visite | aller voir | visiter | payer une visite rapide} {ce site | site web | site | page Web} {quotidienne | jour | tous les jours | tout le temps} {car | car | que | pour la raison que} il {offre | offres | donne | cadeaux} {qualité | longs} contenu, merci | Ecrire plus, c’est tout que j’ai à dire. Littéralement, il semble que vous vous êtes appuyé sur la vidéo pour faire valoir votre point. Vous {clairement | certainement |} évidemment savez ce que vous êtes parle, pourquoi {déchets | jeter} votre intelligence sur juste poster des vidéos sur votre blogue {| Site | blog} alors que vous pourriez nous donnez quelque chose {éclairant | instructif de lire} ? | {Très | Très} {énergique | descriptive} {Blog | article | poste}, je {bénéficié | aimé | aimé} que {un lot | peu}. Il y aura une partie 2? | {Nice | Bon | Grande} poste. {Je l’habitude d’être | Je suis} {vérifie en permanence | constante} {ce blogue | blog} et {Je suis | Je suis} {inspiré | impressionné}! {Très | Extrêmement utiles} {|} {utiles informations | info} {spécialement | particulier | spécifiquement} {la finale | dernière | ultime | reste | fermeture} {la phase | partie | section} {:) Je prends soin de | soins pour | accord avec | maintenir | poignée} {telle info | informations} {a lot | bien}. {Je l’habitude d’être | J’étais} {la recherche | recherche d’} {ce particulier | certains} {info | informations} pour un {longtemps | très {long | long}} temps. {Merci | Merci} et {good luck | bonne chance}. | {Nice | Bon | Grande} poste. Je vérifiais {continue | constante} {ce blog et je suis | Je suis} impressionné! {Très | Extrêmement utiles} {|} {utiles informations | info} {spécialement | particulier |} spécifiquement la dernière partie : ) je me soucie de tels {info | informations} {a lot | bien}. Je me cherche {|} recherche de ce {particulier | certains} {info | informations} pour un {longtemps | très longtemps}. . Vous et {| bonne chance bonne chance} Merci | {Grande | Impressionnant} {poste | article}. | Après {vérifier | regarder | regarder dans | la recherche sur | exploration | aller sur} {quelques-uns des | un certain nombre de | une poignée de} {blogue | articles de blog | articles} sur votre {site | Web la page | | Page web | blog}, {J’ai vraiment | J’ai vraiment | honnêtement, je | J’ai sérieusement} {comme votre | apprécier votre} {titre d’| technique de} {blogs | écrire un blog}. I {signet | enregistré | livre marqué | marque-page | ajouter | enregistré en tant que favori} à mes favoris {site | site | site web} liste et va vérifier dos {soon | dans un proche avenir}. {S’il vous plaît vérifier | Jetez un oeil à | S’il vous plaît visitez} {mon site web | site web} {ainsi | trop} et {laissez-moi savoir | me dire} {ce que vous pensez | comment vous vous sentez | votre avis}. | {Une intéressante | Un fascinant | Une intrigante | A motivant} {discussion vaut | vaut vraiment} commentaire. {Je pense | Je crois | Je ne crois | Je ne pense | Il n’y a pas de doute que} {que vous devriez | que vous devriez | que vous devez} {écrire | publier} {plus sur | plus sur} ce {sujet | sujet | question | sujet}, {il pourrait ne pas | il peut ne pas être un tabou} {sujet | sujet} mais {général | généralement | typiquement} {gens ne | gens ne | gens ne} {parler | discuter | parler} {tel |} {ces thèmes | sujets | questions}. À la prochaine! {Vive | Merci beaucoup | Tous les meilleurs | Cordialement | Meilleurs voeux}!! | {sûr | évidemment | naturellement | certainement} comme votre {site web | site web | site web} {Mais | mais} vous {devez | doivent} {Test | chèque | jetez un oeil à} l’orthographe sur {assez quelques-uns | plusieurs} de vos messages. {Un nombre | Plusieurs |} Beaucoup d’entre eux sont en proie à des problèmes d’orthographe {|} questions et je {à trouver | trouver | trouver} {très gênant | gênant} {dire | informer} {la vérité | la réalité } {d’autre part | mais | puis de nouveau | néanmoins} {Je vais | je vais certainement} {| certainement | certainement} {venir retour |} nouveau nouveau. | Je ne l’accepte comme {vrai | accord avec | croire | envisager | confiance} {tous les | tous les} {idées | concepts | idées} {vous avez | vous avez présenté} {| introduit | offert} {pour votre | sur votre | dans votre |} à votre poste. {Ils sont | Ils sont} {très | vraiment} {convaincre et sera | et peut} {certainement | certainement} travail. {Toujours |} Néanmoins, les messages sont trop {|} {très bref | rapide | court} {pour les débutants | débutants | novices | commencer}. {Mai juste | mai |} pourrait vous s’il vous plaît Avez-vous déjà considéré {|} pensée sur {y compris |} ajoutant un peu plus que juste vos articles? Je veux dire, ce que vous dites est {valeur | fondamental | importante} et {tout | tout}. {Néanmoins | Toutefois | Mais} {penser | imaginez | penser | imaginer} si vous avez ajouté quelque grand {visuels | graphiques | photos | photos | images} ou {clips vidéo | Vidéos} pour donner à vos messages plus “pop “! Votre contenu est excellent, mais avec {images | photos} et {clips | clips vidéo | Vidéos}, ce {site | site web | blog} pourrait {indéniablement | certainement | certainement} être l’un des {plus avantageux | mieux | grand | meilleur} {dans sa niche | domaine}. {Impressionnant | Incroyable | Très bon | Terrific | Superbe | Bon | Magnifique | Fantastique | Bon | Grande} blog | Votre style est si {| est vraiment | est très |} est unique, par rapport à {| en comparaison à d’autres personnes} {|} {d’autres gens j’ai | J’ai} lire des choses de. {Merci pour | Merci pour | Un grand merci pour | Je vous remercie pour l’affichage} {quand vous avez | quand vous avez l’occasion}, {Devinez je vais | Je vais} {juste favoris | livre marque} {ce cette page | ce site | ce site | ce blog}. | {Jolie |} {Très grand | belle} poste. I {simplement | juste} tombé sur votre blogue {|} et {weblog voulu |} {souhaité mentionner | dire} {que j’ai | J’ai} {vraiment |} {vraiment apprécié | aimé} {navigation | surf autour} {votre blog | weblog} messages. {En tout cas | Après tout} {Je vais | Je vais être abonnés} {pour votre | sur votre | dans votre | votre} {RSS | flux rss} et {J’espère | J’espère | J’espère } {vous écrivez à nouveau | fois de plus} {soon | très bientôt!} | Je suis impressionné {|} étonné, je dois dire {| Je dois admettre}. {Rarement | Rarement} puis-je {rencontre | rencontré} un blog qui est {la fois | également | fois aussi} éducative et {divertir | engagement | intéressant | amusante} et {permettez-moi de vous dire | sans doute}, {vous avez | vous avez} frapper le clou sur la tête. {La question est | Le problème est} {quelque chose qui | quelque chose qui | chose | une question qui} {ne suffit pas | trop peu de gens sont} {| gens sont | des hommes et des femmes sont} parlent intelligemment. {Je suis | Je suis | Maintenant, je suis très heureux {} que je | I} {tombé sur | trouvé | tombé sur} {ce dans mon | cours de ma recherche} {|} chasse pour quelque chose {relatif à cette | au sujet de cette | au sujet de cette}. | Hmm il semble {| apparaît | regarde} {comme votre site | site web | blog} mangé mon premier commentaire (il était extrêmement {|} super-long) donc je pense que je vais le résumer ce que je {soumis | j’avais écrit | écrit} et dire que je suis bien profiter de votre blog. I {ainsi |} trop suis un blogue aspirant blogueur {|} écrivain mais je suis encore nouveau pour {le tout | tout}. Avez-vous des trucs utiles {| recommandations | trucs et astuces | Points | suggestions | conseils pour {} | inexpérimentés pour la première fois | recrue | novice | Débutant | newbie} écrivains blog? Je {certainement | certainement | véritablement |} vraiment reconnaissant. | {Jolie | Très belle} poste. Je viens de tombé sur votre blogue {| blog} et {voulais |} voulu dire que {J’ai | J’ai} {vraiment |} vraiment apprécié la navigation {|} surf autour de votre blog. {En tout cas | Après tout} {Je vais | Je m’inscris} être à votre alimentation {|} flux rss et j’espère que vous écrivez à nouveau bientôt {|} très bientôt! | J’aime la {valeur | utiles} {informations | info} vous fournissez dans vos articles. {Je vais | Je vais} {signet votre blog | blog} et vérifiez à nouveau ici {souvent |} régulièrement. {Je suis | Je suis} {assez certain | sûr} {Je vais | Je vais} {apprendre beaucoup d’| beaucoup | beaucoup d’| beaucoup d’| nombre} nouveautés ici! {Bonne chance | Bonne chance} pour la prochaine! | Si vous allez pour le mieux {| excellent | meilleurs} {contenu comme moi | je faire | me}, {uniquement | simplement |} {juste visite | aller voir | visiter | payer une visite rapide} {ce site | site web | site | page Web} {quotidienne | jour | tous les jours | tout le temps} {car | car | que | pour la raison que} il {offre | offres | donne | cadeaux} {qualité | longs} contenu, merci | Ecrire plus, c’est tout que j’ai à dire. Littéralement, il semble que vous vous êtes appuyé sur la vidéo pour faire valoir votre point. Vous {clairement | certainement |} évidemment savez ce que vous êtes parle, pourquoi {déchets | jeter} votre intelligence sur juste poster des vidéos sur votre blogue {| Site | blog} alors que vous pourriez nous donnez quelque chose {éclairant | instructif de lire} ? | {Très | Très} {énergique | descriptive} {Blog | article | poste}, je {bénéficié | aimé | aimé} que {un lot | peu}. Il y aura une partie 2? | {Nice | Bon | Grande} poste. {Je l’habitude d’être | Je suis} {vérifie en permanence | constante} {ce blogue | blog} et {Je suis | Je suis} {inspiré | impressionné}! {Très | Extrêmement utiles} {|} {utiles informations | info} {spécialement | particulier | spécifiquement} {la finale | dernière | ultime | reste | fermeture} {la phase | partie | section} {:) Je prends soin de | soins pour | accord avec | maintenir | poignée} {telle info | informations} {a lot | bien}. {Je l’habitude d’être | J’étais} {la recherche | recherche d’} {ce particulier | certains} {info | informations} pour un {longtemps | très {long | long}} temps. {Merci | Merci} et {good luck | bonne chance}. | {Nice | Bon | Grande} poste. Je vérifiais {continue | constante} {ce blog et je suis | Je suis} impressionné! {Très | Extrêmement utiles} {|} {utiles informations | info} {spécialement | particulier |} spécifiquement la dernière partie : ) je me soucie de tels {info | informations} {a lot | bien}. Je me cherche {|} recherche de ce {particulier | certains} {info | informations} pour un {longtemps | très longtemps}. . Vous et {| bonne chance bonne chance} Merci | {Grande | Impressionnant} {poste | article}. | Après {vérifier | regarder | regarder dans | la recherche sur | exploration | aller sur} {quelques-uns des | un certain nombre de | une poignée de} {blogue | articles de blog | articles} sur votre {site | Web la page | | Page web | blog}, {J’ai vraiment | J’ai vraiment | honnêtement, je | J’ai sérieusement} {comme votre | apprécier votre} {titre d’| technique de} {blogs | écrire un blog}. I {signet | enregistré | livre marqué | marque-page | ajouter | enregistré en tant que favori} à mes favoris {site | site | site web} liste et va vérifier dos {soon | dans un proche avenir}. {S’il vous plaît vérifier | Jetez un oeil à | S’il vous plaît visitez} {mon site web | site web} {ainsi | trop} et {laissez-moi savoir | me dire} {ce que vous pensez | comment vous vous sentez | votre avis}. | {Une intéressante | Un fascinant | Une intrigante | A motivant} {discussion vaut | vaut vraiment} commentaire. {Je pense | Je crois | Je ne crois | Je ne pense | Il n’y a pas de doute que} {que vous devriez | que vous devriez | que vous devez} {écrire | publier} {plus sur | plus sur} ce {sujet | sujet | question | sujet}, {il pourrait ne pas | il peut ne pas être un tabou} {sujet | sujet} mais {général | généralement | typiquement} {gens ne | gens ne | gens ne} {parler | discuter | parler} {tel |} {ces thèmes | sujets | questions}. À la prochaine! {Vive | Merci beaucoup | Tous les meilleurs | Cordialement | Meil
 50. 51 wahm.pw 27.10 2014, 4:47

  This is the right website for anyone who hopes to understand this topic.
  You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need
  to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for decades.
  Wonderful stuff, just excellent!

 51. 52 benson and hedges 8.07 2015, 17:38

  What’s up, this weekend is nice in favor of me, because this point
  in time i am reading this enormous educational article here at
  my home.

 52. 53 freeindex.co.uk 21.04 2016, 17:55

  It will help everyone to save lots of more, and also the coupon trades can offer a great reason to get
  together.

 53. 54 Samantha 8.04 2017, 15:27

  La oferta de viseras publicitarias adaptadas es realmente amplia, así que elige el
  modelo que prefieras y hazlas únicas a un buen precio. Después las podrás solicitar por lotes a costos realmente
  económicos. http://gillsickyccoeu.blox.pl/2017/01/Article-Regalos-Para-Empresa-19.html

 54. 55 Latest Mobile Tricks and Tips 11.10 2017, 18:28

  Great post. I was checking constantly this blog and
  I’m impressed! Extremely useful information particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking
  this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 55. 56 curtidas brasileiras 9.12 2017, 18:45

  Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding anything completely,
  but this article provides nice understanding even.

 56. 57 ecomerce 31.03 2018, 4:28

  Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
  I once again find myself spending a significant amount
  of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth
  it!

 57. 58 Kristi 30.05 2018, 8:10

  To begin, a contestant really wants to locate a
  genuine website that’s legitimate after which they are wonderful to proceed.

 58. 59 categories mobile wap 26.07 2018, 5:21

  Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?

  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Kudos!

 59. 60 https://isolamentotermicoportugal.blogspot.pt 9.09 2018, 15:39

  I have been exploring for a bit for any
  high quality articles or weblog posts on this sort of area .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Studying this info So i’m glad to show that I’ve a very just right
  uncanny feeling I found out exactly what I
  needed. I such a lot for sure will make sure to don?t overlook this web site and provides it a look on a relentless basis.

 60. 61 Aikondistribution 1.04 2019, 17:31

  Visitez mon site web:
  Aikondistribution sont d’excellents produits de la société.
  Les profilés Salamander sont disponibles en deux versions: Universal Soft, pour répondre
  aux exigences des tendances modernes du bâtiment, et des profils alignés
  dans un seul plan, tout en restant très classiques
  et élégants. https://www.aikondistribution.fr/streamline-76,p345

 61. 62 tv domain 29.03 2020, 11:41

  Thank you for aany other informative site. Where else may just I get that type of info written in such an ideal means?
  I havee a project that I’m just now working on, and I’ve been on the
  look out for such info.


 1. 1 Oodates uustulnukaid « Euroopa. Inimeste silme läbi Tagasisideviide, 22.12 2006, 14:53

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s
ECC Logo

ECC Logo

%d bloggers like this: